Címlap

Dr. Rausch Attila

egyetemi adjunktus

Dr. Rausch Attila

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi adjunktusa 

Oktatói munkájának és kutatói érdeklődésének fókuszai

Oktatói és kutatói munkájának fókuszában a digitális kompetencia, technológia alapú mérés-értékelés és technológiával támogatott képességfejlesztés áll. Empirikus vizsgálatai a számolás és gondolkodás technológia alapú mérését és digitális játék alapú fejlesztését célozzák az óvoda-iskola átmenet időszakában. Egyetemi oktatóként elsősorban oktatástechnológiával és kutatásmódszertannal kapcsolatos tárgyakat tart. 

Elérhetőségek

rausch.attila@ppk.elte.hu

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 421. szoba

 

Oktatási tevékenység

Alapszakon 

A pedagógia alapszak digitális pedagógiai asszisztens specializáció felelőse; kutatásmódszertani, oktatástechnológiai kurzusok felelőse és oktatója. 

Mesterszakon 

Kutatásmódszertani, műhelymunka és oktatástechnológiai kurzusok felelőse és oktatója magyar és angol nyelven. 

PhD-képzésen

Kvantitatív kutatási módszerek és adatelemzés kezdő és haladó kurzus oktatója angol nyelven. A mérés és értékelés specifikumai (kora) gyermekkorban kurzus oktatója a magyar nyelvű PhD-képzésen.

Tehetséggondozás - OTDK 

2015. Bíráló, zsűritag – XXXII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció 

2017. Témavezető – XXXIII. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció 

 • Papp Dóra: A nevelőszülői családba történő bekerülést követő időszak vizsgálata (különdíj) 

2019. Szervező, a pedagógia alszekció koordinátora, középiskolások OTDK-részvételének szervezője – XXXIV. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció 

2021. Témavezető, bíráló – XXXV. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció; témavezető – XXXV. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció 

 • Jáger Borbála: A klímaváltozás témájának feldolgozása alsó tagozatos tanulókkal online fejlesztőprogram segítségével (I. hely)
 • Kurucz Bence: Az önértékelés és a szülői hatások kapcsolata középiskolás tanulók körében a pályaválasztás folyamata során (II. hely)
 • Csörgő Emese, Kirchner Enikő, Tóth Anna Veronika: Pest megyei pedagógusok SNI tanulókkal kapcsolatos továbbképzéseken való részvételének jellemzői (II. hely)
 • Farka Pálma, Schreindorfer Linda Anna, Szabó Gábor, Varga Gyöngyi: Digitális eszközhasználati szokások vizsgálata bölcsődés gyermekek és családjaik körében 
 • Katyi Renáta Krisztina, Turmezei Natália, Vecsernyés Villő: A MARKO-D német matematikai mérőeszköz hazai tesztelése 
 • Kiss Georgina Lili, Rabi Lívia Luca, Tóth Cintia: Ingázó hallgatók a felsőoktatásban

2023. Témavezető – XXXVI. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció; témavezető – XXXVI. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

 • Gáspár Bernadett: Digitális technológia az alsó tagozatos ének-zene tanításban (I. hely)
 • Bibok Szabina, Hay Anna Klára: Az osztrák és a magyar óvodai nevelés országos alapprogramjának összevetése (különdíj)

Kutatási területek

 • Technológiával támogatott tanítás és tanulás hatékonysága, technológia alapú értékelés kihívásai és lehetőségei 
 • Digitális kompetencia, 21. századi készségek
 • Kognitív készségek mérése és fejlesztése  
 • Klímaváltozás oktatásának és a fenntarthatóság digitális technológiai kérdései 

Pályázatok, projektek, kutatások

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2020-2023): A korai numerikus készségek technológiával támogatott mérése és fejlesztése az óvoda-iskola átmenet időszakában

ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (2022-2023): Pedagógusképzésben résztvevő hallgatók digitális kompetenciájának és eszközhasználati jellemzőinek felmérése

ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (2020-2021): A digitális technológia pedagógiai alkalmazásának személyi és technikai feltételei 


Publikációk

Szakmai és közéleti tevékenység

 • Az ELTE PPK Kutatásetikai Bizottság elnöke
 • Az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság titkára
 • Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet TDK-felelőse
 • Az European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), EARLI SIG 01 - Assessment and Evaluation, EARLI SIG 07 - Technology-Enhanced Learning And Instruction tagja
 • Az MTA Köztestület tagja 
 • Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság, Oktatáselméleti Munkabizottság tagja